ஓடும் குதிரையில் ஜிம்னாஸ்டிக் சாகசம்

Web Deskஉலகம்12:41 PM February 12, 2019

ஓடும் குதிரை மீது ஏறி ஜிம்னாஸ்டிக் சாகசம் செய்யும் விளையாட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. குதிரையேற்றம், ஜிம்னாஸ்டிக் இரண்டுமே மிகவும் கடினமான விளையாட்டுகள். ஆனால் இந்த இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செய்யும் சாகச பயிற்சி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.

ஓடும் குதிரை மீது ஏறி ஜிம்னாஸ்டிக் சாகசம் செய்யும் விளையாட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. குதிரையேற்றம், ஜிம்னாஸ்டிக் இரண்டுமே மிகவும் கடினமான விளையாட்டுகள். ஆனால் இந்த இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செய்யும் சாகச பயிற்சி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories