Home »
sports »

germany-wins-gold-in-the-ice-skiing-championship

உலக சாம்பியன்ஷிப் ஸ்கை ஜம்பிங் பனிச்சறுக்கு போட்டி... ஜெர்மனி அணி முதலிடம்

ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் ஸ்கை ஜம்பிங் பனிச்சறுக்குப் போட்டியில் ஜெர்மனி அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றது

சற்றுமுன்LIVE TV