கோலியை மிஞ்சிய ’பேட்மின்டன் க்யூன்’ சிந்து!

Manojவிளையாட்டு10:54 AM February 09, 2019

பேட்மின்டன் விளையாட்டில் கோலோச்சி வரும் இந்தியாவின் போஸ்டர் Girl சிந்து, இந்திய பேட்மின்டன் வரலாற்றில் முதல்முறையாக 50 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பேட்மின்டன் விளையாட்டில் கோலோச்சி வரும் இந்தியாவின் போஸ்டர் Girl சிந்து, இந்திய பேட்மின்டன் வரலாற்றில் முதல்முறையாக 50 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories