Home »
sports »

badminton-star-pv-sindhu-signed-by-a-chines-company-for-50-crore

கோலியை மிஞ்சிய ’பேட்மின்டன் க்யூன்’ சிந்து!

பேட்மின்டன் விளையாட்டில் கோலோச்சி வரும் இந்தியாவின் போஸ்டர் Girl சிந்து, இந்திய பேட்மின்டன் வரலாற்றில் முதல்முறையாக 50 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சற்றுமுன்LIVE TV