எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று தொலைத்தூரத்தில் இருந்து நல்ல செய்தி வரும்... (ஜூன் 01, 2022)

  • 08:06 AM June 01, 2022
  • spiritual
Share This :

எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று தொலைத்தூரத்தில் இருந்து நல்ல செய்தி வரும்... (ஜூன் 01, 2022)

Jothidar Shelvi | இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்... இன்றைய எண் கணித பலன்களை கணித்து கூறுபவர் ஜோதிடர் ஷெல்வீ... (ஜூன் 01, 2022)