எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று யோகபலமும் அனுகூலமும் உண்டாகும்... (ஜூன் 04, 2022)

  • 07:55 AM June 04, 2022
  • spiritual
Share This :

எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று யோகபலமும் அனுகூலமும் உண்டாகும்... (ஜூன் 04, 2022)

Jothidar Shelvi | இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று பணத்தட்டுப்பாடு தீரும்... இன்றைய எண் கணித பலன்களை கணித்து கூறுபவர் ஜோதிடர் ஷெல்வீ... (ஜூன் 04, 2022)