எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று வியாபாரம் படிப்புகளில் இருந்த சீக்கல்கள் தீரும்... (ஜூன் 02, 2022)

  • 11:34 AM June 02, 2022
  • spiritual NEWS18TAMIL
Share This :

எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று வியாபாரம் படிப்புகளில் இருந்த சீக்கல்கள் தீரும்... (ஜூன் 02, 2022)

Jothidar Shelvi | இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் ஏற்படும்... இன்றைய எண் கணித பலன்களை கணித்து கூறுபவர் ஜோதிடர் ஷெல்வீ... (ஜூன் 02, 2022)