எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று லாபம் சந்தோஷம் உண்டாகும்... (ஜூன் 03, 2022)

  • 08:43 AM June 03, 2022
  • spiritual
Share This :

எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று லாபம் சந்தோஷம் உண்டாகும்... (ஜூன் 03, 2022)

Jothidar Shelvi | இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று உத்தியோகத்திலும் படிப்பிலும் நல்ல ஏற்றம் இருக்கும்... இன்றைய எண் கணித பலன்களை கணித்து கூறுபவர் ஜோதிடர் ஷெல்வீ... (ஜூன் 03, 2022)