எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்கள் இன்று எதிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்... (மே 25, 2022)

  • 09:33 AM May 25, 2022
  • spiritual NEWS18TAMIL
Share This :

எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்கள் இன்று எதிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்... (மே 25, 2022)

Jothidar Shelvi | இந்த தேதியில் பிறந்தவர்கள் இன்று குழந்தைகள் விஷயத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் நன்மையை தரும். இன்றைய எண் கணித பலன்களை கணித்து கூறுபவர் ஜோதிடர் ஷெல்வீ... (மே 25, 2022)