வீரத் துறவி விவேகானத்தரின் சிறு வயது விருப்பம் என்னவாக இருந்தது தெரியுமா?

  • 09:50 AM May 27, 2022
  • spiritual NEWS18TAMIL
Share This :

வீரத் துறவி விவேகானத்தரின் சிறு வயது விருப்பம் என்னவாக இருந்தது தெரியுமா?

நேர் கொண்ட பார்வையும் மன உறுதியும் தான் விவேகானந்தரின் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் என்று விளக்குகிறார் ஜோதிடர் மணிகண்டன்