உன் எண்ணம் உயர்ந்தால் நீயும் உயர்வாய்...

  • 09:32 AM May 25, 2022
  • spiritual NEWS18TAMIL
Share This :

உன் எண்ணம் உயர்ந்தால் நீயும் உயர்வாய்...

எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் விளக்குகிறார் ஜோதிடர் மணிகண்டன்