தாயே முதல் தெய்வம்... தாய்மையின் பெருமை பற்றி விளக்குகிறார் பேச்சாளர் மணிகண்டன்...

  • 09:32 AM May 14, 2022
  • spiritual
Share This :

தாயே முதல் தெய்வம்... தாய்மையின் பெருமை பற்றி விளக்குகிறார் பேச்சாளர் மணிகண்டன்...

துறவு பூண்ட பின்னரும் ஆதி சங்கரர் பகவத்பாதாவின் அன்னை மீது அவர் வைத்துள்ள பாசத்தை விளக்குகிறார் ஜோதிடர் மணிகண்டன்...