திருமணத்திற்கு முன்பு பெண்கள் எப்படி பொட்டு வைக்க வேண்டும் தெரியுமா?

  • 09:04 AM May 24, 2022
  • spiritual
Share This :

திருமணத்திற்கு முன்பு பெண்கள் எப்படி பொட்டு வைக்க வேண்டும் தெரியுமா?

திருநீரின் பெருமை பற்றியும் பெண்கள் நெற்றியில் வைக்கும் குங்குமம் மற்றும் பொட்டின் மகிமை பற்றியும் இந்த பதிவில் விளக்குகிறார் ஜோதிடர் மணிகண்டன்...