பழைய தலைமை தொடர்ந்தால் 40 தொகுதிகளையும் வெல்ல முடியாது என்று தேசிய தலைமை எண்ணியதுண்டா?

Shows09:55 PM IST Feb 04, 2019

பழைய தலைமை தொடர்ந்தால் 40 தொகுதிகளையும் வெல்ல முடியாது என்று தேசிய தலைமை எண்ணியதா? - தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ் அழகிரியுடன் நேர்காணல்

பழைய தலைமை தொடர்ந்தால் 40 தொகுதிகளையும் வெல்ல முடியாது என்று தேசிய தலைமை எண்ணியதா? - தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ் அழகிரியுடன் நேர்காணல்

சற்றுமுன் LIVE TV