துணிந்து சொல் ( செப்டம்பர் 12)

Shows08:15 PM IST Sep 12, 2018

முறையான குடிநீர் கிடைக்காததால் பொதுமக்கள் அவதி... குடிநீருடன் கலக்கும் கழிவுநீர்... குடிநீர் பிரச்னையை போக்க என்ன வழி?

முறையான குடிநீர் கிடைக்காததால் பொதுமக்கள் அவதி... குடிநீருடன் கலக்கும் கழிவுநீர்... குடிநீர் பிரச்னையை போக்க என்ன வழி?

சற்றுமுன் LIVE TV