துணிந்து சொல் (செப்டம்பர் 11)

Shows09:45 PM IST Sep 11, 2018

பழைய பஸ் பாஸ் ஏற்க நடத்துனர்கள் மறுப்பு... பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்ல சிரமப்படும் மாணவர்கள்... அரசின் சலுகைகள் மாணவர்களை சென்று சேர்கிறதா?

பழைய பஸ் பாஸ் ஏற்க நடத்துனர்கள் மறுப்பு... பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்ல சிரமப்படும் மாணவர்கள்... அரசின் சலுகைகள் மாணவர்களை சென்று சேர்கிறதா?

சற்றுமுன் LIVE TV