“என் கட்சிக்குள் பல மாப்பிள்ளைகள் இருக்காங்க” குடும்ப அரசியல் பற்றி சீமான் கருத்து...!

Shows06:29 PM IST Apr 05, 2019

பிரசார பாதை: எனது கட்சிக்குள் பல மாப்பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர்... ஆனால் நான் குடும்ப அரசியல் பண்ணலயே - சீமானுடன் பிரசார பாதையில் | 05-04-2019

Web Desk

பிரசார பாதை: எனது கட்சிக்குள் பல மாப்பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர்... ஆனால் நான் குடும்ப அரசியல் பண்ணலயே - சீமானுடன் பிரசார பாதையில் | 05-04-2019

சற்றுமுன் LIVE TV