அடுக்கு முறை விவசாயம் செய்வது எப்படி?

Shows07:47 PM IST Jul 13, 2019

பயிர்த்தொழில் பழகு : வருடம் முழுவதும் சம்பாதிக்கணும்னா? அடுக்கு முறை விவசாயம் பண்ணலாம்... எப்படி செய்வது?

Web Desk

பயிர்த்தொழில் பழகு : வருடம் முழுவதும் சம்பாதிக்கணும்னா? அடுக்கு முறை விவசாயம் பண்ணலாம்... எப்படி செய்வது?

சற்றுமுன் LIVE TV