சின்னங்களின் கதை

Shows23:21 PM January 07, 2019

உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு சொந்தம் கொண்டாடிய முதல் கட்சி எது? திருமாவளவனும், கிருஷ்ணசாமியும் தேர்ந்தெடுத்த முதல் சின்னம் எது? அரசியல் கட்சி சின்னங்களின் கதை...!

News18 Tamil Nadu

உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு சொந்தம் கொண்டாடிய முதல் கட்சி எது? திருமாவளவனும், கிருஷ்ணசாமியும் தேர்ந்தெடுத்த முதல் சின்னம் எது? அரசியல் கட்சி சின்னங்களின் கதை...!

சற்றுமுன் LIVE TV