வியர்வை சிந்தி உழைத்து நமக்கு உணவளிக்கும் விவசாயிகளுக்கான உழவன் விருதுகள் 2019

Shows11:51 AM February 16, 2019

விவசாயிகளை கவுரவிக்கும் விதமாக நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி இரண்டாம் ஆண்டாக உழவன் விருதுகளை வழங்குகிறது. இந்த இரு நாள் விழா மதுரையில் இன்று துவங்குகிறது.

விவசாயிகளை கவுரவிக்கும் விதமாக நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி இரண்டாம் ஆண்டாக உழவன் விருதுகளை வழங்குகிறது. இந்த இரு நாள் விழா மதுரையில் இன்று துவங்குகிறது.

சற்றுமுன் LIVE TV