முதல் கேள்வி: விஜய் சேதுபதிக்கு மதவாதிகள் குறியா?

Shows11:48 AM February 13, 2020

விஜயைத் தொடர்ந்து விஜய்சேதுபதிக்கு குறியா? தொடர்ச்சியாக நடிகர்கள் தொந்தரவுக்கு ஆளாகிறார்களா? விஜய்சேதுபதியின் எதிர்வினை சரியானதா? யாருக்கு எதிராக கொந்தளிக்கிறார் விஜய்சேதுபதி? வெற்றிகரமான நடிகர்களுக்கு நெருக்கடி தரப்படுகிறதா?

Web Desk

விஜயைத் தொடர்ந்து விஜய்சேதுபதிக்கு குறியா? தொடர்ச்சியாக நடிகர்கள் தொந்தரவுக்கு ஆளாகிறார்களா? விஜய்சேதுபதியின் எதிர்வினை சரியானதா? யாருக்கு எதிராக கொந்தளிக்கிறார் விஜய்சேதுபதி? வெற்றிகரமான நடிகர்களுக்கு நெருக்கடி தரப்படுகிறதா?

சற்றுமுன் LIVE TV