முதல் கேள்வி : போராட்டத்தை வன்முறையாக சித்தரிக்கிறாரா ரஜினி?

Shows12:30 PM December 20, 2019

முதல் கேள்வி : போராட்டத்தை வன்முறையாக சித்தரிக்கிறாரா ரஜினி? | திமுகவுடன் கைகுலுக்குகிறாரா கமல்? ரஜினியின் கருத்தைக் கேலி செய்கிறாரா உதயநிதி? இதைப்பற்றின ஒரு சிறப்பு விவாதத்தை தான் இன்றைய முதல் கேள்வி நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கிறோம்

Web Desk

முதல் கேள்வி : போராட்டத்தை வன்முறையாக சித்தரிக்கிறாரா ரஜினி? | திமுகவுடன் கைகுலுக்குகிறாரா கமல்? ரஜினியின் கருத்தைக் கேலி செய்கிறாரா உதயநிதி? இதைப்பற்றின ஒரு சிறப்பு விவாதத்தை தான் இன்றைய முதல் கேள்வி நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கிறோம்

சற்றுமுன் LIVE TV