முதல் கேள்வி : ரசிகர்களின் பொறுமையைச் சோதிக்கிறாரா ரஜினி?

15:20 PM December 12, 2019

முதல் கேள்வி : ரசிகர்களின் பொறுமையைச் சோதிக்கிறாரா ரஜினி? | கட்சிகளின் பலவீனமே ரஜினியின் பலமா? | இதைப்பற்றின ஒரு சிறப்பு விவாதத்தை தான் இன்றைய முதல் கேள்வி நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கிறோம்

Web Desk

முதல் கேள்வி : ரசிகர்களின் பொறுமையைச் சோதிக்கிறாரா ரஜினி? | கட்சிகளின் பலவீனமே ரஜினியின் பலமா? | இதைப்பற்றின ஒரு சிறப்பு விவாதத்தை தான் இன்றைய முதல் கேள்வி நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கிறோம்

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories