முதல் கேள்வி : டெல்டா விவசாயத்தைக் காப்பாற்றிவிட்டாரா முதல்வர்?

12:59 PM February 10, 2020

முதல் கேள்வி : இனி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் - அதிரடியாக அறிவித்த முதல்வர் பழனிசாமி | டெல்டா விவசாயத்தைக் காப்பாற்றிவிட்டாரா முதல்வர்?

Web Desk

முதல் கேள்வி : இனி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் - அதிரடியாக அறிவித்த முதல்வர் பழனிசாமி | டெல்டா விவசாயத்தைக் காப்பாற்றிவிட்டாரா முதல்வர்?

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories