திருப்பத்தைத் தருமா டிரம்பின் வருகை?

Shows12:30 PM February 25, 2020

மோடியின் ஆட்சிக்கால சாதனைகளை அதிபர் டிரம்ப் புகழ்ந்து பேசியதன் பின்னணி என்ன? ஜனநாயக நாடுகளின் தலைவர்கள் சந்திப்பைக் கொண்டாட வேண்டுமென பாஜக சொல்வது சரியா?

Web Desk

மோடியின் ஆட்சிக்கால சாதனைகளை அதிபர் டிரம்ப் புகழ்ந்து பேசியதன் பின்னணி என்ன? ஜனநாயக நாடுகளின் தலைவர்கள் சந்திப்பைக் கொண்டாட வேண்டுமென பாஜக சொல்வது சரியா?

சற்றுமுன் LIVE TV