வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரிப்பு - கமல், தினகரன், சீமானின் பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு உள்ளது?

Shows08:54 AM April 19, 2019

வாக்குப்பதிவு சதவீதம் கணிசமாக அதிகரித்ததன் பின்னணியில் கமல், தினகரன், சீமானின் பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு உள்ளது?

Web Desk

வாக்குப்பதிவு சதவீதம் கணிசமாக அதிகரித்ததன் பின்னணியில் கமல், தினகரன், சீமானின் பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு உள்ளது?

சற்றுமுன் LIVE TV