காலத்தின் குரல் (செப்டம்பர் 12)

Shows11:21 PM IST Sep 12, 2018

8 வழிச்சாலை 6 வழி ஆனது… நெடுஞ்சாலை ஆணையம் திடீர் முடிவு… போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியா? சூழல், சமூக பாதிப்பு குறையுமா?

8 வழிச்சாலை 6 வழி ஆனது… நெடுஞ்சாலை ஆணையம் திடீர் முடிவு… போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியா? சூழல், சமூக பாதிப்பு குறையுமா?

சற்றுமுன் LIVE TV