புகழ்பெற்ற ஆம்பூர் பிரியாணியின் கதை!

ருசியோ ருசி21:30 PM December 16, 2018

ஆம்பூர் என்றாலே சட்டென நினைவுக்கு வருவது பிரியாணி. அப்படிப்பட்ட ஆம்பூர் பிரியாணி எப்படி செய்கிறார்கள்.

Web Desk

ஆம்பூர் என்றாலே சட்டென நினைவுக்கு வருவது பிரியாணி. அப்படிப்பட்ட ஆம்பூர் பிரியாணி எப்படி செய்கிறார்கள்.

சற்றுமுன் LIVE TV