தேசம்..தேர்தல்....திருப்பம்...கருத்து கணிப்புகளை பொய்யாக்கிய நேரு

Shows10:22 AM IST Feb 07, 2019

இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான நேரு, தேர்தல் குறித்து வெளியான கருத்துக் கணிப்புகளை எல்லாம் எப்படி பொய்யாக்கினார்

இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான நேரு, தேர்தல் குறித்து வெளியான கருத்துக் கணிப்புகளை எல்லாம் எப்படி பொய்யாக்கினார்

சற்றுமுன் LIVE TV