கருத்து கணிப்புகளை பொய்யாக்கிய நேரு!

Shows10:22 AM February 07, 2019

இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான நேரு, தேர்தல் குறித்து வெளியான கருத்துக் கணிப்புகளை எல்லாம் எப்படி பொய்யாக்கினார்

இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான நேரு, தேர்தல் குறித்து வெளியான கருத்துக் கணிப்புகளை எல்லாம் எப்படி பொய்யாக்கினார்

சற்றுமுன் LIVE TV