கஜா புயல்- மக்களைத் தூண்டிவிடுகின்றனவா எதிர்கட்சிகள்?

Shows12:12 AM IST Nov 21, 2018

கஜா சேதத்தைப் பார்வையிட்ட எடப்பாடி... பாதியில் திரும்பியது ஏன்? மக்களைத் தூண்டிவிடுகின்றனவா எதிர்க்கட்சிகள்?

Web Desk

கஜா சேதத்தைப் பார்வையிட்ட எடப்பாடி... பாதியில் திரும்பியது ஏன்? மக்களைத் தூண்டிவிடுகின்றனவா எதிர்க்கட்சிகள்?

சற்றுமுன் LIVE TV