முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

பணிபுரியும் இடத்தில் மன அழுத்தமா? எப்படி விடுபடுவது?

பணிபுரியும் இடத்தில் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி? மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட என்னவெல்லாம் செய்யவேண்டும் போன்ற பல்வேறு விளக்கங்களை தருகிறார் மனநல ஆலோசகர் ஸ்ரீராம்

Web Desk

பணிபுரியும் இடத்தில் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி? மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட என்னவெல்லாம் செய்யவேண்டும் போன்ற பல்வேறு விளக்கங்களை தருகிறார் மனநல ஆலோசகர் ஸ்ரீராம்

சற்றுமுன் LIVE TV