முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

கண்ணாடி அணிவதற்கும் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அணிவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம்?

நார்மல் கண்ணாடி அணிவதற்கும் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அணிவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்பது குறித்து இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் தொகுப்பில் விளக்குகிறார் கண்நோய் மருத்துவர் திரிவேணி

Web Desk

நார்மல் கண்ணாடி அணிவதற்கும் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அணிவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்பது குறித்து இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் தொகுப்பில் விளக்குகிறார் கண்நோய் மருத்துவர் திரிவேணி

சற்றுமுன் LIVE TV