முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

உதட்டுச்சாயம், நெயில்பாலிஷ் , டாட்டூ பயன்படுத்தலாமா?

உதட்டுச்சாயம், நெயில்பாலிஷ், டாட்டூ பயன்படுத்தலாமா என்பது குறித்து இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் பகுதியில் விளக்குகிறார் தோல் நோய் மருத்துவர் சொர்ணகுமார்

Web Desk

உதட்டுச்சாயம், நெயில்பாலிஷ், டாட்டூ பயன்படுத்தலாமா என்பது குறித்து இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் பகுதியில் விளக்குகிறார் தோல் நோய் மருத்துவர் சொர்ணகுமார்

சற்றுமுன் LIVE TV