முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

காதுகளில் பட்ஸ் பயன்படுத்துவது நல்லதா?

காதுகளில் ‘பட்ஸ்’ பயன்படுத்துடுவதினால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும்? மருத்துவர் கூறுவது என்ன?

Web Desk

காதுகளில் ‘பட்ஸ்’ பயன்படுத்துடுவதினால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும்? மருத்துவர் கூறுவது என்ன?

சற்றுமுன் LIVE TV