முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

குறட்டை சத்தத்தை நிறுத்த என்ன வழி?

இன்றைய ஆயிரம் கேள்விகள் நிகழ்ச்சியில் குறட்டையை நிறுத்துவதற்கான வழி குறித்து காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர் ராமகிருஷ்ணன் விளக்குகிறார்..

Web Desk

இன்றைய ஆயிரம் கேள்விகள் நிகழ்ச்சியில் குறட்டையை நிறுத்துவதற்கான வழி குறித்து காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர் ராமகிருஷ்ணன் விளக்குகிறார்..

சற்றுமுன் LIVE TV