முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

காற்று மாசைக் குறைக்க என்ன செய்யலாம்

டெல்லி மட்டுமின்றி சென்னையிலும் காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் நேரம் இது... காற்று மாசைக் குறைக்க என்ன செய்யலாம் என புற்றுநோய் உளவியல் ஆய்வாளர் விதுபாலா விளக்குகிறார்

News18 Tamil Nadu

டெல்லி மட்டுமின்றி சென்னையிலும் காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் நேரம் இது... காற்று மாசைக் குறைக்க என்ன செய்யலாம் என புற்றுநோய் உளவியல் ஆய்வாளர் விதுபாலா விளக்குகிறார்

சற்றுமுன் LIVE TV