முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

நல்ல மீனை பார்த்து வாங்குவது எப்படி?

அதிக புரதத்தை தருவதோடு உடல்நலனுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத மீன்களை சந்தையில் எப்படி பார்த்து வாங்குவது?

Web Desk

அதிக புரதத்தை தருவதோடு உடல்நலனுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத மீன்களை சந்தையில் எப்படி பார்த்து வாங்குவது?

சற்றுமுன் LIVE TV