முகப்பு » காணொளி » கேள்விகள் ஆயிரம்

தலைக்கு டை அடிப்பது ஆரோக்கியமானதா?

தலைக்கு டை அடிப்பது ஆரோக்கியமா? அப்படி டை பயன்படுத்தினால் எந்த மாதிரியான டை உபயோகிக்க வேண்டும் ?

Web Desk

தலைக்கு டை அடிப்பது ஆரோக்கியமா? அப்படி டை பயன்படுத்தினால் எந்த மாதிரியான டை உபயோகிக்க வேண்டும் ?

சற்றுமுன் LIVE TV