பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு உயர்வு - 8ம் வகுப்பு மாணவர் பலி

  • 19:50 PM September 29, 2022
  • puducherry
Share This :

பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு உயர்வு - 8ம் வகுப்பு மாணவர் பலி

புதுச்சேரியில் பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு உயர்வு - அரசு மருத்துவமனை அலட்சியத்தால் மாணவர் உயிரிழப்பு