உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு டெல்லிக்கு மட்டுமே பொருந்தும் - புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை

  • 23:13 PM May 12, 2023
  • puducherry
Share This :

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு டெல்லிக்கு மட்டுமே பொருந்தும் - புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு டெல்லிக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என தமிழிசை கருத்து.