முகப்பு » காணொளி

தமிழகத்தில் குறையும் அந்திய முதலீடுகள்

தமிழ்நாடு05:06 PM IST Feb 05, 2019

சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் மூலம், பல லட்சம் கோடிக்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானாலும், தமிழகத்தில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் முதலீடுகள் குறைந்துள்ளன.

Web Desk

சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் மூலம், பல லட்சம் கோடிக்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானாலும், தமிழகத்தில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் முதலீடுகள் குறைந்துள்ளன.

சற்றுமுன் LIVE TV