முதுமலையில் Wild Life புகைப்படக்காரராக மாறிய பிரதமர் மோடி