4 மாத யானைக் குட்டியை பராமரிக்கும் பொம்மன் - பெள்ளி தம்பதி...

  • 17:27 PM March 25, 2023
  • nilgiris NEWS18TAMIL
Share This :

4 மாத யானைக் குட்டியை பராமரிக்கும் பொம்மன் - பெள்ளி தம்பதி...

தருமபுரியில் மீட்கப்பட்ட 4 மாத யானைக்குட்டியை பொம்மன், பெல்லி தம்பதி பராமரித்து வருகின்றனர்.