12 - 14 வயதினருக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடக்கம்

  • 15:42 PM March 16, 2022
  • national
Share This :

12 - 14 வயதினருக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடக்கம்

4 பேர் கொண்ட குடும்பத்தல் ஒருவரது மொபைல் எண்ணை பயன்படுத்தி 4 பேருக்கு தடுப்பூசி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.