பஞ்சாப்பில் ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு

  • 15:04 PM February 20, 2022
  • national
Share This :

பஞ்சாப்பில் ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு

Punjab சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒரே கட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றுவருகிறது.