பிரதமர் மோடியின் ‘மிஷன் சக்தி’ உரை விதிமீறலா? தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்

  • 12:20 PM March 28, 2019
  • national NEWS18TAMIL
Share This :

பிரதமர் மோடியின் ‘மிஷன் சக்தி’ உரை விதிமீறலா? தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்

மிஷன் சக்தி வெற்றி குறித்த பிரதமர் மோடியின் உரையில் தேர்தல் விதிமீறல் இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.