Home »

pkg-jammu-divided

ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக் யூனியன் பிரதேசங்கள் உதயம்!

சிறப்பு அதிகாரம் நீக்கப்பட்ட ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம், இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக இன்று செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன.

சற்றுமுன்LIVE TV