மே 10ம் தேதி கர்நாடகா தேர்தல் - மக்கள் மனதில் உள்ளது என்ன?

  • 23:56 PM April 22, 2023
  • national
Share This :

மே 10ம் தேதி கர்நாடகா தேர்தல் - மக்கள் மனதில் உள்ளது என்ன?

மே 10ம் தேதி கர்நாடகா தேர்தல் - மக்கள் மனதில் உள்ளது என்ன?