மணிப்பூர் தேர்தல்: ஹீங்காங் தொகுதியில் முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் வெற்றி

  • 19:26 PM March 10, 2022
  • national
Share This :

மணிப்பூர் தேர்தல்: ஹீங்காங் தொகுதியில் முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் வெற்றி

சுமார் 10000 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் வெற்றி