குமாரசாமியின் ஆதரவு யாருக்கு? - உச்ச கட்ட பரபரப்பில் கர்நாடகா

  • 09:28 AM May 13, 2023
  • national NEWS18TAMIL
Share This :

குமாரசாமியின் ஆதரவு யாருக்கு? - உச்ச கட்ட பரபரப்பில் கர்நாடகா

கர்நாடக தேர்தலில் குமாரசாமியின் ஆதரவு யாருக்கு என்ற கேள்வி எழுதுள்ளது. உச்சக்கட்ட பரபரப்பில் கர்நாடக தேர்தல் களம் உள்ளது.