ரூ.2000 நோட்டுகளை மாற்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு

  • 17:17 PM May 22, 2023
  • national
Share This :

ரூ.2000 நோட்டுகளை மாற்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு

ரூ.2000 நோட்டுகளை மாற்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ஆர்பி வெளியிட்டுள்ளது.